ثبت نام در کلوب آرایشگران

ثبت نام در کلوب آرایشگران حرفه ای

با عضویت در کلوب آرایشگران حرفه ای از مزایای زیر برخوردار خواهید شد :
۱- تخیف برای شرکت در دوره های آموزشی و همایش ها
۲- اطلاع رسانی دوره ها و همایش ها
۳- بهره مندی از ۲۰% تخفیف در آگهی های سایت به مدت سه ماه

 

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تلفن همراه (الزامی)

نام شهر

نام سالن

پست الکترونیکی